Whatsapp kanalımıza katılın. İndirimleri ilk siz öğrenin!

Müşteri Açık Rıza Beyan Metni

Sinerji Bilgisayar ve Elektronik Mağazacılık Limited Şirketi (Bundan sonra “Sinerji” olarak anılacaktır.) tarafından www.sinerji.gen.tr (Bundan sonra “İnternet site/internet sitemiz” olarak anılacaktır.) internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak siz müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz. İnternet sitemiz üzerinden alışveriş yapılabilmesi için herhangi bir üyelik şartı mevcut değildir. Ancak üye olarak alışveriş gerçekleştirilmesi halinde sipariş takibi, alışveriş geçmişi kontrolü yapılması mümkündür. Ayrıca birtakım avantajlardan faydalanılabilmesi için de bazı kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. İnternet Sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizin memnuniyetlerini arttırabilmemiz için işlenmesi gereken kişisel verilerden bazıları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması neden ile yalnızca rıza verilmesi halinde işlenebilecektir. Bu verilerin işlenebilmesi için açık rıza verilmesi halinde rızanıza bağlı olarak;

a. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Çevrimiçi ve/veya basılı formlar aracılığıyla paylaşılan kimlik bilgileri (Ad-soyad, adres, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, adres), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi,  fatura ve teslimat adresi), internet sitesi kullanılırken verilen diğer bilgiler (şikayet/talep bilgileri, sipariş bilgileri), finans bilgileri (Ödeme bilgileri, banka prosedürüne bağlı IBAN bilgisi), pazarlama bilgileri (çerez kayıtları, alışveriş geçmişi), işlem güvenliği bilgileri (IP adres bilgisi, kullanıcı adı, şifre) ile internet sitemizi kullanırken tarayıcı tercihlerinize göre toplanabilecek konum verileriniz işlenecektir.

b. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Yukarıda sayılan kişisel veriler, açık rıza verilmesi halinde; size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinizin takip edilerek kullanıcı deneyimi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve internet sitemizin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğru olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Sinerji Bilgisayar’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve KVKK’nın 8. maddesindeki kurallara uyularak gerekli olması halinde diğer kurumlara aktarılabilecektir.

c. Kişisel Verilerin Diğer Kurumlara Aktarılması: 

İşbu açık rıza metnine onay verilmesi halinde; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, internet sitesi kullanılırken verilen diğer müşteri bilgileri, pazarlama bilgileri, finans bilgileri, işlem güvenliği bilgileri verileriniz, KVKK'nın "Kişisel Verilerin Aktarılması" başlıklı 8. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sunulan hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğinin sağlanabilmesi gibi meşru amaçlarla ilgili kurumlara aktarılabilecektir. Aktarım işlemi yapılırken uluslararası alanda kabul görmüş standartta veri güvenliği önlemleri almaktadır.

d. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. maddesi uyarınca 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi sitemizdeki bir sayfaya girdiğiniz zaman sayfanın en altında bulunan kabul et  butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız.

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için çerez kullanıyoruz.
İnternet sitemizde deneyimlerinizi kişiselleştirmek ve hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla birtakım zorunlu ve ihtiyari çerezler kullanılmakta olup bu çerezlerle toplanan veriler tarafımızca işlenmekte ve aktarılmaktadır. Çerez politikamız hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Çerez Politikası